Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Gallring av skog

Vi fortsätter att gallra skogen som ligger mellan E18 och Strandmossen på båda sidor av vägen upp till Strandmossen.

Gallringen i det här området påbörjades under 2017, men avbröts med hänsyn till djurlivet. Nu fortsätter vi arbetet vilket betyder att det kommer finnas skogsmaskiner i närheten av järnleden. Allmänheten bör hålla ett skyddsavstånd på 90 meter från maskinerna. Stigar hålls rena från ris och virke. Gallringen pågår under vårvintern och görs för att vårda och utveckla skogen. Rätt gallrad skog ger kraftigare och mer värdefulla träd.

Genom gallring:
• regleras trädslagsblandningen så att trädslagen passar ståndorten och produktionsinriktningen
• fördelas tillväxten på färre och kvalitetsmässigt bättre träd
• blir de kvarvarande träden grövre och mer värda
• minskar självgallringen (när träd dör av trängsel)
• ökar ljusinsläppet till marken, till nytta för skogens växter, djur och upplevelsevärden.

Vid frågor kontakta skogstekniker Mikael Olsson tel: 0550-880 00 (via växeln)

Alla nyheter - Boende & miljö