Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Enskilt vatten & avlopp

I Kristinehamns kommun finns cirka 3000 enskilda avlopp. Om du bor utanför tätort har du troligtvis enskilt vatten och avlopp till din fastighet. Om du ska anlägga ett avlopp krävs det anmälan eller tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Ska du som privatperson borra efter vatten, behöver du inte anmäla detta. Om dricksvattnet däremot ska förse en grupp med dricksvatten, kräver detta en registrering enligt livsmedelslagen.

Via flikarna till vänster hittar du nyttig information när det gäller frågor som rör vattenprovtagning, regler, avloppstillstånd och vem du ska kontakta på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Det finns även länkar till andra informationssidor.

Slamtömning och latrin

Är du i behov av slamtömning eller funderar på att kompostera ditt latrin? Klicka här för mer information och kontaktuppgifter.

Vid frågor om enskilt vatten eller avlopp är du alltid välkommen att kontakta oss via uppgifterna här till höger!