Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dispensansökningar

Ska du resa bort?

Om du är bortrest från din permanentbostad i en sammanhängande period av fyra månader eller mer, kan du söka uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Detta gäller även om du till exempel kommer att vistas i din fritidsbostad hela sommaren. Då har du istället sophämtning vid fritidsbostaden.

Om du inte kommer att vistas i din fritidsbostad under sommaren, kan du också söka uppehåll.

Förutsättningen för att få uppehåll i sophämtning är att fastigheten som ansökan gäller inte nyttjas under någon del av den sökta uppehållsperioden.

Ansökan ska skickas in 3 månader före uppehållsstartdatum och kostar 1 038 kronor (från och med 1 januari 2018). 

Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Blanketter hittar du via länken till höger. Frågor kring ansökan kan du ställa till kommunens miljöinspektörer, kontaktuppgifter hittar du också här till höger.

Andra typer av dispenser

Nedan kan du se andra typer av dispenser som är möjliga att söka. För mer information, klicka på respektive länk.

Reducerat hämtningsintervall för hushållsavfall kan du få genom att kontakta renhållningsavdelningen. Se kontaktuppgifter till höger.

Ansökan om egen kompostering av matavfall och latrin eller annat omhändertagande på den egna fastigheten och minimihämtning av hushållsavfall handläggs av miljö- och byggnadsnämnden. Miljö-och byggnadsnämnden samråder vid behov med renhållaren.