Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Detaljplaner, laga kraft-vunna

Via rubrikerna till vänster på sidan kan du enkelt hitta mer information om detaljplaner som vunnit laga kraft 2008 eller senare.

Är du intresserad av att titta på en äldre plan, kontakta oss på planeringsavdelningen så hjälper vi gärna till! Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Laga kraft

Laga kraft innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen inte längre kan överklagas och genomförandet av planen kan påbörjas.

Bygglov kan sökas hos bygglovsavdelningen enligt de bestämmelser som detaljplanen anger.