Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bilden visar träck runt Varnan med en grupp ungdomar
Nya trädäcket längs med Varnan har blivit en ny mötesplats
Bild visar boulespelande utanför Nedre station
Nedre station
Efter uppsnyggning av Nedre stations utomhusområde används den nu flitigt av bl.a. PRO
Bild visar personer vid en husgavel som betraktar skissförslag på ny stadspark
Dialogaktivitet
Hösten 2014 genomfördes en aktivitetsdialog för att få in medborgares synpunkter på en ny stadspark

Centrumutveckling

 

Bakgrund arbetet med Centrumvision för Kristinehamn:

Under våren 2012 startade ett gemensamt projekt med centrumorganisationen Omtänksamma Kristinehamn med att utveckla Kristinehamn till ett mer levande och trevligare centrum. Projektets syfte var att ta fram en handlingsplan på både kort, medellång och lång sikt. Flera åtgärder har redan påbörjats och avslutats.

Sedan i januari 2014 har en centrumgrupp bildats som en direkt effekt av det projekt som nämns ovan. Våren 2015 föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att inrätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, inklusive Omtänksamma Kristinehamn och polisen (”Centrumgruppen”) som kontinuerligt ska samordna löpande centrumrelaterade frågor och ansökan om Svenska stadskärnors kvalitetsmärkningen Quality Mark (QM1) ska arbetas fram för att senast 2019 ansöka om ”Årets stadskärna”.

Planeringsavdelningen är sammankallande i centrumgruppen.

Stadsmiljökommittén är politisk styrgrupp för framtagandet av ansökan om ”Årets stadskärna”.

I centrumgruppen ingår representanter från planeringsavdelningen, tekniska förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, polisen, Omtänksamma Kristinehamn ideell förening, folkhälsoenheten och projektledare mot Årets stadskärna.

Projektet_Ett trevligare och mer levande centrum_slutredovisning

KS beslut angående centrumutveckling