Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Buller

Ljud i olika former

Det är sällan tyst runt omkring oss i dagens samhälle. Vi utsätts för buller både i vår utomhusmiljö från till exempel vägtrafik, tågtrafik, flyg, byggarbetsplatser och industrier, och i vår inomhusmiljö, från fläktar, ventilation, musik och så vidare. Vad som upplevs som buller varierar från person till person. Buller definieras som ett oönskat ljud och vissa ljud stör oss mycket mer än andra. Buller kan påverka vår hälsa på flera olika sätt. Hörselskador kan orsakas av hög ljudnivå under lång tid eller mycket hög ljudnivå under kort tid. Men buller kan också göra att vi får koncentrationssvHörselskyddårigheter, svårt att sova, ökad puls, huvudvärk eller känner irritation.

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har angett riktvärden för olika typer av buller. Riktvärde innebär att om det överskrids, kan det leda till att företagaren eller fastighetsägaren blir skyldig att vidta åtgärder för att nivån ska sänkas. I bedömningen måste dock ingå vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Har du frågor eller problem med buller?

Om du har frågor eller störs av buller är du välkommen att kontakta miljö- och hälsa via kontaktuppgifterna här till höger.