Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bredband

  

Här hittar du information om bredband i Kristinehamns kommun. Här finns användbar information för fiberföreningar, information om mobil kommunikation samt svar på de vanligaste frågorna kring t.ex. fast och mobilt bredband.

Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som mål att 100% av Värmlands hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

I den lokala bredbandspolicyn kan du läsa om hur detta ska genomföras i Kristinehamns kommun (fastställd av kommunfullmäktige 2016-05-26).

Vanliga frågor om fiber

Frågor och svar om 5G i Ny Teknik.

==> Status - byNet/IP-Only fiberprojekt <==

Nyheter

2017-11-23 Fiberutbyggnaden på landsbygden 

Det blev nyligen klart att ytterligare 4,7 miljoner ur Landsbygdsprogrammet beviljats för fiberutbyggnad på landsbygden i Kristinehamns kommun. Detta tillsammans med investeringar av IP-Only gör det nu möjligt att bygga ut hela kommunen. Fiberutbyggnaden i de områden som återstår beräknas pågå de närmaste två åren.

2017-11-01 Konsumentupplysning

Nu finns Telekområdgivarna, en opartisk och kostnadsfri tjänst för konsumenter om abonnemang för TV, telefon och bredband.

2017-10-11 Fiberutbyggnaden genomförs

I de flesta delar av kommunen har fiberutbyggnaden kommit igång. Några hushåll söder om Kristinehamns tätort är redan inkopplade medan andra områden är byggstartade. Tidigare under året blev hushållen i Björneborg och Vålösundet inkopplade. I området längs 26:an norr om Kristinehamn genomförs försäljning och besked om bidrag väntas.

Se "Status - byNet/IP-Only fiberprojekt" ovan för mer information.  

2017-06-13 Fiber till alla i kommunen

Nu erbjuder IP-Only en fiberanslutning till boende i de delar av kommunen som inte tidigare fått ett erbjudande. Det gäller området från E18 norrut längs väg 26 upp till Nässundet samt Östervik och söderut längs västra sidan om Varnumsviken och Vålösundet. Informationsmöten hölls under vecka 23. 


2016-12-19 Regeringens bredbandsstrategi

Alla ska ha tillgång till bredband i regeringens nya bredbandsstrategi.

2016-12-09 Vad händer med fiberutbyggnaden?

I de områden som fått bidrag har försäljning genomförts och byNet har tagit beslut att starta byggprojekten. För övriga områden (norr om Kristinehamns tätort längs väg 26, Sjöändan, Bergsjö, Nässundet - Flymossen, Stensta, väster om Varnumsviken) kommer bidrag att sökas i nästa bidragsomgång under första kvartalet 2017. Ytterligare bidragspengar kommer också att skjutas till av regeringen under nästa år. När bidrag beviljats kommer IP-Only att skicka ut säljbrev till alla fastighetsägare i det aktuella fiberområdet.
I takt med att IP-Only bygger ut sitt nät kommer även företag att kunna ansluta sig.
Byggnationen i Björneborg och Vålösundet pågår.