Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Biltvätt

Din bils tvättvatten, barnens badvatten

 

Bil som tvättas

Tvättar du bilen hemma? På gatan eller garageuppfarten? Har du då tänkt på att vattnet rinner helt orenat till våra sjöar och vattendrag, kanske där du badar på somrarna. Bilens tvättvatten innehåller bland annat bly, kadmium, krom, oljerester och rester från bilvårdskemikalier.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan (uppgift från Stiftelsen Håll Sverige Rent). Detta innebär att betydande mängder svårnedbrytbara ämnen når våra sjöar och vattendrag.

Att tvätta bilen på gatan är inte heller tillåtet enligt bestämmelserna för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Det finns dock några enkla knep för den som vill tvätta bilen på ett mer miljövänligt och lagligt sätt:

  • Det bästa du kan göra när bilen ska tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller "gör-det-själv-hall" med rening som uppfyller Naturvårdsverkets rekommendationer. Använd bara bilvårdskemikalier som rekommenderas av anläggningen och som inte stör reningsprocessen.

  • Om du trots allt tvättar bilen hemma någon enstaka gång, kan du göra det på en gräsmatta eller på en grusad yta och välja en plats långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Välj också ett miljöanpassat rengöringsmedel och avstå från avfettningsmedel.

Klicka här för att få fram kommunens broschyr om biltvätt.