Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Adressättning & lägenhetsregister

 

Adressättning

Alla nya tomter/fastigheter som bildas behöver få en egen adress. Först och främst får fastigheten ett ledigt gatunummer, men är det ett helt nytt bostadsområde beslutas det om nytt gatunamn först. En fastighet kan ibland ha flera adresser, till exempel om den har flera entréer eller är en hörnfastighet. För mer information om adressättning, se kontaktuppgifter till höger.

Lägenhetsregister

Du som är fastighetsägare med flerbostadshus eller småhus i Kristinehamn ska rapportera in uppgifter om dina bostadslägenheter till Kristinehamns kommun, enligt lagen om lägenhetsregistret (2006:378). Det är kommunen som ansvarar för att registret är aktuellt. Utgångspunkten är att rapporteringen sker i huvudsak i samband med hantering av bygglov.

Syftet med lägenhetsregistret

När lägenhetsregistret är upprättat i hela Sverige kommer Skatteverket att folkbokföra personer på lägenhet, istället för på fastighet som idag. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Din roll som fastighetsägare

Du som äger flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Till lägenhetsregistret ska uppgifter ska uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad

  • Ändrad användning eller ombyggnad

  • Sammanslagning

  • Rivning

Obs! De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägaren INTE rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

För mer information, se kontaktuppgifterna och länkarna till höger på sidan.